Data leverans för Nationellt Kvalitetsregistret för

   Cervixcancerprevention_Analys (NKCx), år 2018   In English

 

Labbar

Inkomna Cellprover

inkomna

Pad

inkomna

kallelser

inkomna

HPVprover

Spärrlistan

Kvalitets-

kontroll?

Laboratoriemedicin, Klinisk patologi och cytologi Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm

 

 

 

 

SLL Skickar

 

 

 

 

­­

Patologiavdelningen, Centrallasarettet, Växjö

Klinisk Mikrobiologi Laboratorium, Kronoberg

 

-

 

-

 

-

Mikrobiologi

 

-

Avdelningen för patologi/ cytologi, Länssjukhuset, Kalmar

Patologi/cytologi laboratoriet, Blekinge- sjukhuset, Karlskrona

Skåne region (Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad)

  

 

Karolinska Universitets-laboratoriet KUL Huddinge

 

SLL skickar

 

 

 

SLL Skickar

  

RCC Stockholm-Gotland

-

-

-

Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitets-laboratoriet, Solna

 

-

 

-

 

-

 

Mikrobiologi

 

-

Regionalt cancercentrum Väst (Borås, Halmstad, Trollhättan)

 

Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, Göteborg

Unilabs AB, Laboratoriemedicin, Kärnsjukhuset, Skövde

Värmlands laboratorium för klinisk patolog/ cytologi Central sjukhuset, Karlstad

Patologiavdelning, Regionsjukhuset, Örebro

Patologiska laboratoriet, C-lab., Lasarettet, Västerås

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Falun lasarett, Falun

Patologi- cytologilaboratoriet, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

Avdelningen för patologi och cytologi, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Klinisk patologi/cytologi, Östersunds sjukhus, Östersund/Umeå

.

Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå

Medilab Täby (Aleris)

-

Avdelningen för patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Nova Medical patologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Laboratoriet för klinisk patologi, Universitets- sjukhuset, Linköping

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi Jönköping

 

Senast uppdaterad av: Pouran Almstedt 2019-04-29