Data leverans för Nationellt Kvalitetsregistret för

   Cervixcancerprevention_Analys (NKCx), år 2018   In English

 

Labbar

Inkomna Cellprover

inkomna

Pad

inkomna

kallelser

inkomna

HPVprover

Spärrlistan

Kvalitets-

kontroll?

Laboratoriemedicin, Klinisk patologi och cytologi Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm

 

 

 

 

 

SLL Skickar

 

 

 

 

­­

Patologiavdelningen, Centrallasarettet, Växjö

 

Klinisk Mikrobiologi Laboratorium, Kronoberg

 

-

 

-

 

-

 

 

Avdelningen för patologi/ cytologi, Länssjukhuset, Kalmar

X

X

Kallelsesystemet är nytt, väntar på svar

Patologi/cytologi laboratoriet, Blekinge- sjukhuset, Karlskrona

Skåne region (Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad)

  

 

Karolinska Universitets-laboratoriet KUL Huddinge

 

SLL skickar

 

 

 

SLL Skickar

  

RCC Stockholm-Gotland

-

-

-

Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitets-laboratoriet, Solna

 

-

 

-

 

-

HPV från Mikrobiologi

 

-

Regionalt cancercentrum Väst (Borås, Skövde (västra), Halmstad, Trollhättan)

X

Sahlgrenska Universitets-sjukhuset, Göteborg

 

 

 

 

 

 

Unilabs AB, Laboratoriemedicin, Kärnsjukhuset, Skövde

RCC Väst

skickar

Värmlands laboratorium för klinisk patolog/ cytologi Central sjukhuset, Karlstad

Patologiavdelning, Regionsjukhuset, Örebro

 

 

 

 

 

 

Patologiska laboratoriet, C-lab., Lasarettet, Västerås

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Falun lasarett, Falun

Patologi- cytologilaboratoriet, Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för patologi och cytologi, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

 

 

 

 

 

 

Klinisk patologi/cytologi, Östersunds sjukhus, Östersund/Umeå

 

 

 

 

 

 

Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå

Spärrlistan är med kallelser

Medilab Täby (Aleris)

  SLL skickar

SLL skickar

Avdelningen för patologi och cytologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

 

 

 

 

Nova Medical patologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

 

 

 

 

 

Laboratoriet för klinisk patologi, Universitets- sjukhuset, Linköping

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi Jönköping

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av: Pouran Almstedt 2019-02-22